Sinh vật sống sót sau khi bị đóng băng 24.000 năm

Mới đây, một sinh vật siêu nhỏ từng bị đóng băng ở đông bắc Siberia trong vòng 24.000 năm đã sống lại và thậm chí có thể sinh sản vô tính.