26/01/2023 -  26/01/2023 19:19

Sẵn sàng khai hội chùa Hương xuân Quý Mão 2023

Không còn cảnh xếp hàng dài để đợi mua vé, năm nay, Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương đổi mới hình thức bán vé tham quan, lễ hội từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử. Bên cạnh đó, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé đảm bảo phù hợp.