03/02/2023 -  03/02/2023 19:37

Sa Pa sôi động Lễ hội Xòe Mường Bo

Lễ hội Xòe cụm xã Mường Bo năm 2023 vừa được tổ chức tại xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động nằm của 3 xã Mường Bo, Liên Minh và Bản Hồ trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội mùa xuân “Sa Pa - Vùng đất muôn sắc hoa”.