14/05/2024 -  14/05/2024 13:01

Sa Pa, Lào Cai: Phát triển du lịch xanh cần thay đổi từ nhận thức đến hành động

(VOVTV) - Phát triển du lịch xanh đang là xu hướng của hầu hết các thành phố du lịch trên toàn thế giới, và cũng là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch ở Việt Nam theo nghị quyết 08 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nhận thức được điều này ngành du lịch thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã có những thay đổi đáng kể trong làm du lịch từ thay đổi nhận thức của người dân, du khách đến việc chủ động giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch.