02/04/2022 -  02/04/2022 23:04

Robot tuần tra bảo vệ công viên khảo cổ Pompeii

Pompeii – thành phố La Mã cổ đại của Italia giờ đây có một người giám hộ mới. Đó chính là SPOT – một nhân vật giám hộ có nhiệm vụ kiểm tra các con đường và đường hầm của thành phố cổ để xác định nó có gặp vấn đề gì cấu trúc hay không.