11/06/2024 -  11/06/2024 15:09

Ra mắt Trung tâm Việt Nam học thứ 2 tại Thái Lan

(VOVTV) - Trung tâm Việt Nam học thứ 2 tại Thái Lan đã được thành lập cuối tuần qua tại tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan. Việc ra mắt Trung tâm Việt Nam học thứ hai tại Thái Lan thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của người Thái Lan đối với đất nước Việt Nam và ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời cho thấy nỗ lực quảng bá tiếng Việt tại các cơ sở giáo dục ở Thái Lan của các cơ quan đại diện Việt Nam tại đây.