21/06/2024 -  21/06/2024 19:45

Ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

(VOVTV) - Chiều nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ trì buổi lễ có đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Uỷ viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL.