23/11/2023 -  23/11/2023 23:46

Quốc hội xem xét chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6

(VOVTV) - Chiều 23/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận.