21/06/2023 -  21/06/2023 18:18

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Phiên thảo luận thu hút được đông đảo ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề như: Đất xây dựng công trình trên không, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, phương pháp xác định giá đất...