08/06/2023 -  08/06/2023 00:09

Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ

Tiếp tục hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa 15, đầu giờ chiều 7/6, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các Bộ, ngành liên quan cũng đã cùng tham gia làm rõ thêm các vấn đề liên quan.