21/06/2024 -  21/06/2024 19:55

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên

(VOVTV) - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng. Trong phiên thảo luận về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên diễn ra sáng nay, các đại biểu cho rằng việc xây dựng một hệ thống quy định pháp luật về tư pháp đối với người chưa thành nhiên là rất phù hợp với xu hướng chung của thế giới, thể hiện tính nhân văn, tiến bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam.