28/11/2023 -  28/11/2023 20:40

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

(VOVTV) - Chiều nay, 28/11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, dự thảo luật cần rà soát lại các quy định về quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.