06/06/2023 -  06/06/2023 22:14

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực dân tộc

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch triển khai công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Đây là những nhóm vấn đề được các đại biểu quan tâm chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trong phiên chất vấn chiều nay về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc.