18/06/2023 -  18/06/2023 15:14

Quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) - Đơn vị đi đầu trong việc cấp căn cước công dân

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội; Mệnh lệnh 01 ngày 5/5/2023 của Giám đốc Công an Thành phố về việc hoàn thành cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã tập trung lực lượng, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành đợt cao điểm “40 ngày, đêm” cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân.