08/11/2021 -  08/11/2021 20:03

Qatar kỳ vọng hút 1,2 triệu lượt khách đến xem World Cup 2022

Các nhà tổ chức World Cup 2022 ở Qatar hy vọng sẽ thu hút 1,2 triệu lượt khách du lịch đến đất nước vùng vịnh này.