Phương pháp mai táng mới thân thiện với môi trường được cho phép tại Colorado, Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, phương pháp mai táng mới “ủ thi thể” có thể sẽ trở thành một giải pháp thay thế “xanh” cho việc chôn cất hoặc hỏa táng, sau khi bang Colorado của Mỹ trở thàng bang thứ hai sau Washington cho phép thực hiện quy trình này vào tuần trước.