Phòng chống dịch: Phụ thuộc phần lớn vào ý thức của người dân

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp khẩn trương, cương quyết để phòng chống dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chấp hành của người dân vẫn chưa nghiêm túc.