Phiêu lưu cùng Gulliver Mùa 3 - Tập 1

Huỳnh Anh - Ngọc Thảo là 2 cái tên đầu tiên của "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3. Và Hạ Long, Quảng Ninh chính là điểm đến trong tập đầu tiên này.