03/02/2023 -  03/02/2023 19:27

Phát huy vai trò Đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

Làm thế nào để tiếp tục phát huy được vai trò của đảng viên và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Mạc Quốc Anh – Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội về chủ đề này.