16/05/2024 -  16/05/2024 20:23

Phát hiện nhiều tồn tại trong kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia

(VOVTV) - Các dự án đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính vì thế, công tác kiểm toán, đánh giá tính hiệu quả và tính hợp lý của các dự án này là vô cùng cần thiết.