Pháp mở cửa hội chợ Giáng sinh lớn nhất trong cả nước

Hội chợ Giáng sinh mang tính biểu tượng nhất của nước Pháp đã khai mạc tại thành phố Strasbourg, đông bắc nước Pháp từ cuối tuần này sau khi bị hủy vào năm ngoái do đại dịch COVID-19.