Peru: Độc đáo cuộc đua xe tự chế

Tại thành phố San Miguel ở Peru, người dân địa phương đã tổ chức một cuộc đua xe độc đáo thân thiện với môi trường.