27/12/2022 -  27/12/2022 10:34

Nội thất Việt 2022 – Doanh nghiệp hướng tới thị trường nội địa

Việt Nam là một trong 10 quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu sản phẩm gỗ và đồ nội thất. Năm 2021, gỗ là một trong 8 ngành có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đôla, đạt 14,1 tỷ USD. Năm 2022, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do đơn hàng giảm dưới sức ép của lạm phát toàn cầu. Mặc dù xuất khẩu gỗ vẫn được đánh giá là sẽ đạt mục tiêu kim ngạch hơn 16 tỷ USD của năm nay, nhưng tốc độ tăng trưởng giảm chỉ còn bằng chưa đầy ½ so với các năm trước đó. Trong bối cảnh đó, thị trường nội địa đã được các doanh nghiệp trong nước chú ý tới.