Niềm tự hào dâng trào trên điểm cực Tây của Tổ quốc

Cực Tây của Việt Nam là cột mốc không số, ngã ba biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc – Lào. Điểm cực Tây ở bản A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nơi thường được gọi là một con gà gáy cả ba nước cùng nghe tiếng.