09/07/2024 -  09/07/2024 19:31

Nhiều sinh viên 'trễ hẹn' vì chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(VOVTV) - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là quy định được áp dụng nhiều năm nay ở bậc Đại học. Tuy vậy, trình độ ngoại ngữ của sinh viên vẫn chưa đồng đều; bên cạnh đó, sự thụ động trong việc sắp xếp lộ trình học khiến không ít sinh viên trễ tốt nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa, nhiều cơ hội tìm kiếm việc phù hợp của các em đã bị trôi qua.