02/06/2023 -  02/06/2023 00:13

Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cơ bản

Mới nhất, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất cơ sở, động thái này sẽ trực tiếp giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.