25/04/2022 -  25/04/2022 21:23

Nhật Bản phát triển robot trẻ em giúp đào tạo các nhân viên nha khoa

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát triển một robot trẻ em, nhằm giúp đào tạo các nhân viên nha khoa của nước này.