Nhật Bản: Người dân quan sát nguyệt thực một phần hiếm có

Người dân Nhật Bản ngày 19/11 đã có cơ hội quan sát hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất kể từ thế kỷ thứ 15.