24/05/2023 -  24/05/2023 13:53

Nhà Trắng dự báo hệ lụy từ viễn cảnh Mỹ vỡ nợ

Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng cảnh báo viễn cảnh Mỹ vỡ nợ có thể kéo theo thị trường chứng khoán giảm 45% và tạo ra suy thoái sâu giống như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.