Nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất của Jordan

Nhà thờ Hồi giáo Al Husseini là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Jordan. Đây là địa danh nổi tiếng với những tín đồ từ khắp vương quốc và có ý nghĩa tôn giáo và xã hội đối với người Jordan.