02/06/2023 -  02/06/2023 00:10

Nhà ở trong tương lai có thể làm bằng...nấm

Một công ty thiết kế tại Anh đang phát triển một dự án thay thế gạch xây nhà truyền thống bằng các viên gạch được làm từ sợi nấm nhằm giảm lượng khí thải trong quá trình xây dựng ra môi trường.