03/04/2024 -  03/04/2024 19:43

Nguy cơ nhìn từ vụ tấn công mạng VNDirect

(VOVTV) - Trong bối cảnh công nghệ ứng dụng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực tại nhiều quốc gia trên thế giới, các tổ chức, doanh nghiệp, thậm chí là cá nhân đã có sự đầu tư xứng đáng cho công tác bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, công tác này tại Việt Nam chưa thực sự được chú trọng, hoặc có sự đầu tư ở mức nhất định.