04/04/2023 -  04/04/2023 15:37

Nguồn nhân lực Indonesia giúp Nhật Bản đối phó tình trạng thiếu hụt lao động

Siti Maesaroh, 24 tuổi, đang thực hành chăm sóc cho người cao tuổi, một trong nhiều tình huống mà chị được luyện tập trong khóa học tại Onodera User Run, một trung tâm đào tạo nghề dành cho những người trẻ tại Indonesia mong muốn được làm việc tại Nhật Bản.