Người Khmer ở Tịnh Biên gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Dưới những nếp nhà của người Khmer ở Tinh Biên, những nét đẹp văn hóa hàng trăm năm tuổi vẫn được gìn giữ qua các thế hệ. Và một trong số đó là nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ Khmer.