03/01/2023 -  03/01/2023 17:26

Người dân Brazil và thế giới tiễn biệt Pele

Người dân thành phố Santos, nơi huyền thoại bóng đá Pele đã sống phần lớn cuộc đời và cống hiến cho câu lạc bộ bóng đá địa phương, đã bắt đầu nói lời từ biệt với người hùng của mình. Người hâm mộ và các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới cũng đã đến.