Người dân Ả Rập Xê-út tận hưởng các hoạt động du lịch

Kể từ khi bắt đầu đa dạng hóa nền kinh tế tránh phụ thuộc vào dầu mỏ, Ả Rập Xê-út đã mở cửa đón du khách nước ngoài và khởi động một loạt dự án du lịch. Người dân ở Vương quốc này cũng có nhiều cơ hội tận hưởng các hoạt động du lịch phong phú.