Ngôi chùa 700 tuổi nổi giữa sông

Có lẽ đây là công trình vững chãi nhất thế giới. Nằm giữa sông Trường Giang (Trung Quốc), ngôi chùa này đã tồn tại suốt 700 năm qua.