18/04/2024 -  18/04/2024 19:39

Nghiêm cấm dàn xếp, thông thầu các dự án giao thông

(VOVTV) - Nghiêm cấm hành vi dàn xếp, thông thầu trong đấu thầu dự án giao thông. Đây là nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải gửi các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư/ban QLDA về công tác lựa chọn nhà thầu.