Nga: Triển lãm sáng tạo từ rác thải

Một bảo tàng ở Kaliningrad, Nga, đã trưng bày những sản phẩm được làm hoàn toàn từ rác thải. Triển lãm sáng tạo này giúp người dân địa phương có ý thức phân loại và tái chế rác thải.