04/03/2024 -  04/03/2024 21:34

Năm du lịch quốc gia 2024 - Cơ hội để du lịch Điện Biên phát triển

(VOVTV) - Năm 2024, tỉnh Điện Biên được chọn là địa phương đăng cai các hoạt động chính của Năm du lịch quốc gia. Đây là cơ hội để địa phương tích cực kêu gọi, xúc tiến đầu tư với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.