06/01/2023 -  06/01/2023 17:59

Năm 2023, Việt Nam sẽ sản xuất và nhập khẩu 284 Kwh điện

Theo kế hoạch cung cấp, vận hành hệ thống điện vừa được Bộ Công Thương phê duyệt, năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong là 284,5 tỷ kWh.