Mỹ: Thử nghiệm thả hoa giấy cho Lễ đón Năm mới

Vài ngày trước Lễ đón Năm mới tại Quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất, trong đó có buổi thử nghiệm thả hoa giấy.