18/03/2023 -  18/03/2023 19:33

Mục tiêu lớn nhất của chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN chưa đạt được như kỳ vọng

Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ rủi ro nhất là trong thời điểm người lao động chẳng may bị tai nạn lao động. Tuy nhiên mục tiêu lớn nhất của Quỹ là hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lại chưa đạt được như kỳ vọng.