29/03/2024 -  29/03/2024 21:24

Mưa đá gây thiệt hại tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai