Một tình yêu Hà Nội

Hà Nội luôn được coi là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ trong các tác phẩm của mình. Chính những tinh hoa, nét đẹp văn hóa đặc sắc cùng với tình yêu Hà Nội, đã làm nên rất nhiều những tác phẩm văn học, thi ca, hội họa sống mãi với thời gian.