Một mình vượt Đại Tây Dương bằng thuyền diều

Francisco Lufinha – người đam mê bộ môn lướt ván diều sẽ sử dụng các kỹ năng của mình để vượt 6.000 km trên Đại Tây Dương một mình.