Lễ hội Đếm thiên nga trên sông Thames của Hoàng gia Anh quay trở lại

Ngày 20/7, Nước Anh đã bắt đầu tiến hành nghi lễ “Swan Upping” - Đếm thiên nga trên sông Thames. Đây là sự kiện thường niên có tuổi đời hơn 800 năm, kể từ khi loài vật này được xác nhận thuộc sở hữu Hoàng gia Anh. Năm ngoái, sự kiện này đã phải hủy bỏ do đại dịch Covid-19.