Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng đón đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào viếng Bác

Sáng 22/1, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng TW, lãnh đạo các Bộ, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.