13/06/2024 -  13/06/2024 19:14

Lan toả việc đăng ký hiến tặng mô, tạng, giác mạc, bộ phận cơ thể người

(VOVTV) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong “Lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng – cho đi là còn mãi”, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 tổ chức lễ ra mắt Ngân hàng mô và lễ phát động đăng ký hiến tạng mô, tạng, giác mạc và bộ phận cơ thể người để tăng cường nguồn mô, tạng, giác mạc từ người hiến tạng/chết não, giúp tiếp nối hy vọng, thắp lên ánh sáng, mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh.