01/04/2023 -  01/04/2023 11:52

Lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nhằm góp phần lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tối qua (31/3), tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Ban Truyền hình Đối ngoại – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ ra mắt chương trình truyền hình “Chào tiếng Việt” và phát động cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”.